GOD’S MONEYโ„ข MANIFESTO

๐“˜๐“ ๐“–๐“ž๐““ ๐“ฆ๐“” ๐“ฃ๐“ก๐“ค๐“›๐“จ ๐“ฃ๐“ก๐“ค๐“ข๐“ฃ ยฎโ„ข

๐–€๐–“๐–Ž๐–›๐–Š๐–—๐–˜๐–Ž๐–™๐–†๐–˜ ๐–ˆ๐–๐–—๐–Ž๐–˜๐–™๐–Ž๐–†๐–“๐–†.

๐•น๐–”๐–“ ๐–˜๐–š๐–‹๐–‹๐–Ž๐–ˆ๐–Ž๐–™ ๐–”๐–—๐–‡๐–Ž๐–˜. ยฎโ„ข

Supreme ๐–Œ๐–‘๐–”๐–—๐–Ž๐–”๐–š๐–˜ ๐–•๐–š๐–—๐–•๐–”๐–˜๐–Š

Rome, 23rd June 2021

Crypto is Christian.ย 

We are a group of theologists, philosophers and members of the Church and some catholic orders, interested in the crypto revolution, who are working in order to build an official Christian currency, endorsed by the Vatican State. We are doing research (theoretical and pragmatical) and trying to convince about the need of a universal and Christian money. Render unto Caesar that which is Caesar’s and to God that which is God’s. But we defend that the Church of Christ now has the chance to give hope to the poor people of the World, creating the best currency ever, using the cryptotechnology. We are not sure if central bankers really believe in the โ€œIn God we trustโ€ sentence, but we really do. God will provide.ย ย ย 

Promoters (from France, Italy, Spain, and Switzerland) prefer to remain confidential and be discrete while the project gains strength, but they have influence among Jesuits and the Opus Dei.ย 

The purpose of this fund (which will be growing with ev6รฑery transaction thanks to a smart contract) is to make it big enough, giving to the Church within 2-4 years around the 30% of the tokens which remains locked. And trying to convince (with strong fundamentals) the Pope about the necessity of issuing official money based on blockchain.ย ย ย 

We strongly believe that an official crypto endorsed by the Vatican can be the most valuable of all, even more than Bitcoin. Our intention is making the Vatican Money the official one, but anyway, we will be satisfied if the Church gets consciousness about the unique opportunity it has currently in order to do the Good.ย ย 

logo vatican finance

Meanwhile, (just in case the previous goal seems too much ambitious), we will achieve alliances with non-profit organizations, Christian entities, etc. and we will promote a micro lending platform (vatican.credit) and a decentralized exchange (vatican.exchange), which will give further liquidity to the token and dividends to the fund.

And we have a lot of other innovative ideas in order to empower christianism around the world thanks to the crypto technology, but we will unveil the projects when we are ready to progress.ย 

Eventually, the liquidity pool will grow, and when it is funded enough, we will disable transaction taxes and convert the VATICAN token to an โ€œordinaryโ€ (God-blessed) currency.ย 

Robert Kiyosaki said: “Gold is God’s money. The government money is fiat currency, and then now we have people’s money called crypto”. The truth is that only the Holy See can determine which is Godโ€™s money on the Earth.ย 

CRYPTO without God is CHAOS. And Christianism without the Holy See is CHAOS as well.ย 

Crypto is Christian. But only one [money] can be blessed by God.ย ย The moment is now.

โ€œ

Crypto is Christian ยฎโ„ข

In God we truly trust ยฎโ„ขย 

Universitas christiana.

Non sufficit orbisย ยฎโ„ข

CONTACT

Contact us